Forside Torskelauget Gildebrødre Årets Torsk Underholdning Netværket

TILSYNSFØRER MED STØRST ANCIENNITET

 

Christian Kjær


Tilsynsfører m. størst anciennitet

2016 - ?

 

Tilsynsfører m. mindst anciennitet

2010  -  2015

Gildebroder
2008  -  2009


FCA Denmark
Tlf. 20 35 33 55

chrkjaer68@gmail.com

 

Galleri

Erhverv

 

Tilsynsfører Christian Kjær
trådte til som Tilsynsfører
m. mindst anciennitet
ved Torskegildet 2010.

Ved Torskegildet 2016 blev
Christian forfremmet til Tilsynsfører m. størst anciennitet.

 

Som Tilsynsfører m. størst anciennitet sidder han altid ved Oldermandens venstre side. 

Christian har under torskegildet det erhverv, at varte Årets Gæst op i de år, hvor vi har fundet en interessant person, som kan bidrage med et muntert indslag.

Christian sørger for at starte gildet op med en skål, efter at Oldermanden har færdiggjort sin tale og Otto Blomberg har reciteret vort Torskekvad.
 
Christian bistår Oldermanden med at overrække årsnålene til de gildebrødre, som har deltaget i 5, 10, 15, 20, 25 år. 

Den velfortjente årsnål
placeres i gildebroderens revers.

sponsoreret af WEB2IT