Forside Torskelauget Gildebrødre Årets Torsk Underholdning Netværket

RESTANCE

 

 

Gildebrødre der ved årsafslutning er i restance overfor Fyens Torskelaug af 2000,
vil modtage en sidste reminder.

Hvis restancen derefter ikke bliver indbetalt rettidigt, vil Gildebroderen miste sin
plads på invitationslisten.

Hvis Gildebroderen på et senere tidspunkt, igen ønsker at blive en del af Fyens Torskelaug af 2000,
skal gildebroderen først og fremmest få sin restance betalt, før en indmeldelse igen kan komme på
tale.

 

Fyens Torskelaug af 2000 har regnskabsår fra d. 1. november  -  31. oktober.

sponsoreret af WEB2IT