Forside Torskelauget Gildebrødre Årets Torsk Underholdning Netværket

INVITATION

 

 

Årets torskegilde afholdes hvert år fredag i uge 3.

 

Invitationer sendes ud medio december.

 

Hvis en gildebroder mod forventning er forhindret i at deltage, bedes gildebroderen
sende Oldermanden sit afbud via mail, dette for at lette arbejdet omkring det forestående gilde.

 

Alle gildebrødre der ønsker at deltage, skal blot betale den medsendte faktura, HUSK at overholde
betalingsfristen. Derefter registreres gildebroderen som deltagende her på hjemmesiden.

 

Gildebrødre der har deltaget i mindst et torskegilde, har mulighed for, at indstille nye gildebrødre
til optagelse i lauget. Dog er der loft for, hvor mange der kan få en plads på invitationslisten.
- se mere under gildebrødre.

 

Nye gildebrødre vil blive budt velkommen af Oldermanden og modtage en mail med bl.a.
vores informationshæfte.

Ved det første torskegilde, vil den "nye gildebroder" officielt blive tildelt titlen gildebroder i Fyens Torskelaug af 2000.
Gildebroderen får samtidig for udleveret sit brystlommetørklæde, som skal bæres ved alle fremtidige torskegilder  -  dette sker omkring kl. 21.00 på aftenen, hvor gildebroderen samtidig får lejlighed
til kort at fortælle lidt om sig selv og den virksomhed han repræsenterer.
Nye gildebrødre skal ved det første torskegilde byde på en omgang - se mere under kontingent.

 

 

Invitationslisten

 

 

Invitationslisten må
max. indeholde
90 gildebrødre.

 

Se listen her


 

 

 

sponsoreret af WEB2IT