Forside Torskelauget Gildebrødre Årets Torsk Underholdning Netværket

GLEMTE ÅRSNÅLE

 

Her listes de gildebrødre der ikke passer godt nok på deres årsnåle.

Gildebroderen for ordet i løbet af aftenen, hvor han på behøring vis skal 
byde forsamlingen på en omgang iht. laugets foreskrevne regler.

sponsoreret af WEB2IT